[ad_1]

محمد مصطفوی دربارهٔ وضعیت دانش آموزانی که قبولی خرداد را دارند ولی در هدایت تحصیلی هیچ رشته‌ای را کسب نکرده‌اند به خبرنگار مهر گفت: دانش آموزانی که برای هیچ رشته‌ای امتیاز نیاورده‌اند، کمیته هدایت تحصیلی در مناطق باید آنان را تعیین وضعیت کند.

وی گفت: در این کمیته به آنان گفته می‌شود که چه رشته‌هایی وجود دارد و دانش آموز با توجه وضعیت، توانایی و شخصیت و آزمون رغبت و استعداد مناسب کدام رشته است.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای نمونه مشاور به دانش آموز می‌گوید که بر اساس بررسی‌ها مناسب کدام است تا کدام رشته را انتخاب کند. ممکن است دانش آموز تمایل نداشته باشد و رشته دیگری را بخواهد، در این صورت اگر آن رشته ظرفیتش تکمیل شده باشد، مشاور باید رشته دیگری را معرفی کند.

وی گفت» ولی ممکن است، دانش آموز اصرار داشته باشد، رشته ریاضی برود در حالی که کف نمره را کسب نکرده، در این صورت می‌تواند در امتحان شهریور شرکت کند و در صورت کسب حد نصاب رشته، رشته تحصیلی ریاضی فیزیک را انتخاب کند.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *